Оди до главна содржина

Преселба во Обединетото Кралство?

Преносот на престој (TOR) е процес во кој поединецот ја менува својата земја на живеење. Ова може да се случи поради различни причини, како што се работа, пензионирање или промени во животниот стил.

За да увезете автомобил со трансфер на живеалиште, ќе треба да обезбедите доказ за вашето ново живеалиште во Обединетото Кралство, како што е возачка дозвола во ОК или сметка за комунални услуги.

Дополнително, автомобилот мора да ги исполнува сите релевантни стандарди за безбедност и емисии, а вие ќе треба да ги платите сите применливи даноци и увозни давачки.

My Car Import се грижи за сè за вас во врска со добивањето на вашиот автомобил овде и регистриран за возење во Обединетото Кралство.

Сè што треба да направите е да го пополните нашиот формулар за понуда и можеме да започнеме со процесот на цитирање на вас за увоз на вашиот автомобил во Обединетото Кралство.

Ви треба помош со формуларот ToR?

Составивме кратко видео кое ќе ве води низ процесот на комплетирање на вашите ToR.

1. Дали сте агент кој дејствува во име на клиент?

ОДГОВОР: НЕ

2. Што планирате да правите во ОК?

МОЖЕ ДА ИМА МНОГУ ПРИЧИНИ ЗОШТО МОЖЕ ДА СЕ СЕЛИ ВО ОК, ЕДНОСТАВНО КЛИКНЕТЕ НА ОНА ШТО ВАЖИ ЗА ВАС.

3. Внесете ги вашите податоци

ОВДЕ ТРЕБА ДА ГИ ПОПОЛНЕТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ПОПИСУВАЈТЕ СЕ ВАШЕТО ИМЕ Е ИСТО ШТО Е НИЗ ВАШАТА РАБОТА.

4. Поставете слика од страницата со фотографии на вашиот пасош

ТРЕБА ИЛИ ДА ГО СКЕНИРАТЕ ПАСОШОТ НА ВАШИОТ КОМПЈУТЕР ИЛИ ДА СЛИКАТЕ ГО. ПОСИГУВАЈТЕ ДА ГО ЗАЧУВАТЕ КАКО JPG-ДАТОТЕК.

5. Кој е вашиот телефонски број?

ДАДЕТЕ ГО ВАШИОТ ТЕКОВЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ САМО ВО СЛУЧАЈ СЛУЧАЈ ДА ТЕ КОНТАКТИРА HMRC ЗА ВАШАТА АПЛИКАЦИЈА TOR.

6. Дали ќе живеете во ОК 12 последователни месеци?

ЗА ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ПРЕНОС НА ЖИВЕНИЕ ЌЕ ТРЕБА ДА ЖИВЕЕТЕ ВО ОК ВО СЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦИ.

7. Дали сте живееле надвор од ОК најмалку 12 последователни месеци?

КАКО ПРАШАЊЕ 6 МОЖЕТЕ ДА АПЛИЦИРАТЕ САМО ЗА ПРЕНОС НА ЖИВЕНИЕ, АКО СТЕ ЖИВЕЕЛЕ НАДВОР ОД ОК ВО ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦИ.

8. Дали веќе живеете во ОК?

СЕГА ТРЕБА ДА ГО ПОТВРДИТЕ ДАТУМОТ КОЈ ОЧЕКУВАТЕ ДА ПРИСТИГНЕТЕ ВО ОК.

9. Внесете ја вашата тековна адреса

10. Поставете доказ за вашата моментална адреса што не е во ОК

ОВИЕ ДОКУМЕНТИ МОРА ДА СЕ ОДГОВАРААТ СО АДРЕСАТА НА ПРАШАЊЕТО 9. ОБИЕТЕ ДА СЕ ЗАЧУВАТЕ ОВИЕ СЛИКИ КАКО JPG-ДАТОТЕК.

11. Дали веќе ја знаете постојаната адреса на која ќе живеете кога ќе дојдете во ОК?

12. Поставете доказ за адресата каде што ќе престојувате

АДРЕСАТА НА ОВИЕ ДОКУМЕНТИ МОРА да се совпаѓа со ИНФОРМАЦИИТЕ ДАДЕНИ НА ПРАШАЊЕТО 12.

13. Дали е ова прв пат да живеете во ОК?

14. На што сакате да барате даночни олеснувања?

КАКО ГО ПОПОЛНУВАТЕ ОВОЈ ФОРМУЛАР, ЗА УВЕЗЕЊЕ НА ВОЗИЛОТО БЕЗ ДАНОК ЌЕ ТРЕБА ДА ЈА ПРОВЕРИТЕ ОПЦИЈАТА НА ВОЗИЛОТО.

15. Дали ќе ги задржите сите ставки за кои барате даночни олеснувања најмалку 12 месеци?

НЕМА ДА МОЖЕТЕ ДА ПОТВРДИ ЗА ТОР-ШЕМАТА АКО ПЛАНИРАТЕ ДА ГО ПРОДАДЕТЕ ВОЗИЛОТО ВО рок од 12 МЕСЕЦИ ОД ТОА ШТО СЕ ТУКА.

16. Каков тип на автомобил носите во ОК?

НИЕ ЌЕ МОЖЕМЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМЕ ВО УВОЗ НА ВАШИОТ АВТОМОБИЛ, ПРИКОЛКА, КАРАВАН ИЛИ МОТОЦИК ПА АКО ЕДНО ОД ТИЕ ВАЖИ ЗА ВАС, КЛИКНЕТЕ НА СООДВЕТНАТА КОМБИНА.

17. Детали за автомобилот

18. Поставете листа на предмети што ги носите во ОК

ОВА МОЖЕ ДА БИДЕ ЗБОР ДОКУМЕНТ ИЛИ СКЕНИРАНА СЛИКА НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО ВАШЕТО ВОЗИЛО, НЕ ТРЕБА ДА ДАВАТЕ ВРЕДНОСТ НА ВАШИТЕ ПРЕДМЕТИ.
АКО НЕ НОСЕТЕ НИШТО ВО ВАШЕТО ВОЗИЛО, СЕПАК ВИ ТРЕБА ЗБОРЕН ДОКУМЕНТ КОЈ НАСТАВУВА „НЕМА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ОСВЕН АВТОМОБИЛ“.

19. Дали вашата стока веќе пристигна во ОК?

20. Дали ќе испратите некоја од вашите стоки пред да се преселите во ОК?

21. Дали ќе ги увезете сите стоки во рок од 12 месеци од преселувањето во ОК?

22. Дали сте ја поседувале стоката 6 последователни месеци?

23. Дали ќе продолжите да ја користите стоката 12 месеци откако ќе се преселите во ОК?

ДОКОЛКУ ПЛАНИРАТЕ ДА ГО ПРОДАДЕТЕ ВОЗИЛОТО ВО ПРВИТЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ПРИСТИГНУВАЊЕТО, НЕМА ДА ГО КРАБОТИТЕ ДА ПОБАРАТЕ НА ТОР-ШЕМАТА.
АКО НЕ НОСЕТЕ НИШТО ВО ВАШЕТО ВОЗИЛО, СЕПАК ВИ ТРЕБА ЗБОРЕН ДОКУМЕНТ КОЈ НАСТАВУВА „НЕМА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ОСВЕН АВТОМОБИЛ“.

24. Декларација

ОВА Е ВАША ШАНСА ДВОЈНО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ШТО ГИ ВНЕСЕТЕ ВО ФОРМУЛАРОТ, АКО ВАШ СРЕЌНО СЕ ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ Е ШКЛУКУВАЈТЕ ГО ОВА КОМПЈЕ И ПОДНЕСЕТЕ.
АКО НЕ НОСЕТЕ НИШТО ВО ВАШЕТО ВОЗИЛО, СЕПАК ВИ ТРЕБА ЗБОРЕН ДОКУМЕНТ КОЈ НАСТАВУВА „НЕМА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ОСВЕН АВТОМОБИЛ“.

Ќе сакате следново да ја поддржи вашата апликација ToR:

Список на вашиот имот

Список на сите предмети што ги носите во ОК – ова може да биде документ Word или скенирана слика на предметите во вашиот автомобил, не треба да давате вредност на вашите ставки.

Копија на лична карта

Страна со фотографија од вашиот пасош – ако сте во војска и немате пасош, ќе треба да дадете слика од вашите наредби од НАТО (Северноатлантскиот договор) или наредбите за преместување.

Доказ за вашата адреса во ОК

Доказ за вашата адреса во ОК, како што е сметка за комунални услуги (датум во последните 3 месеци) или договор за хипотека или за изнајмување - ако сè уште немате адреса во Обединетото Кралство, наведете или изјава од каде можеби живеете или доказ за привремен сместување.

Доказ за вашата стара адреса

Доказ за адресата што не е во ОК од која се преселивте (или од која претходно сте се преселиле), како што е сметка за комунални услуги (датирана во последните 3 месеци) или договор за хипотека или за изнајмување; ова треба да биде за вашата вообичаена адреса што не е во ОК.

Детали за автомобилот што го увезувате

Сите информации кои ќе ви помогнат да го идентификувате вашиот автомобил заедно со потврдата за регистрација и доказот за купување. Треба да се поседува одреден временски период, па треба да го докажете тоа.

Пред да започнете со формуларот

Ќе сакате да ги скенирате гореспоменатите документи подготвени за поставување во формуларот ToR кога ќе ја направите апликацијата.

Каков е формуларот за пренос на престој?

Формуларот Transfer of Residence (ToR), познат и како образец за помош за трансфер на престој, е документ што го користат поединци кои го преместуваат своето основно живеалиште од една земја во друга. Најчесто се користи за царински цели и може да биде побаран од царинскиот орган во земјата на дестинација.

Образецот ToR вообичаено се користи за барање ослободување или ослободување од одредени царински давачки и даноци при увоз на лични предмети, предмети за домаќинството и автомобили во новата земја на живеење. Тоа им овозможува на поединците да го носат својот имот со себе без да поднесат прекумерни даноци или увозни давачки, под услов да ги исполнуваат специфичните критериуми за подобност и да покажат дека предметите биле користени и поседувани одреден временски период.

Специфичните барања и процедури за формуларот ToR се разликуваат во зависност од земјата на потекло и дестинација. Неопходно е да се консултирате со царинскиот орган или релевантната владина агенција во земјата на дестинација за да добиете точни и ажурирани информации за процесот, документацијата и сите применливи такси или прописи поврзани со преносот на живеалиштето.

Може ли некој да аплицира за ToR да се пресели во Обединетото Кралство?

Почнувајќи од септември 2021 година, лицата кои планираат да се преселат во Обединетото Кралство може да аплицираат за олеснување за трансфер на престој (ToR). Сепак, важно е да се напомене дека имиграциските и царинските прописи може да се променат, па затоа е препорачливо да се консултирате со најновите информации од владата на ОК или да контактирате со царинскиот орган на ОК за најточни и најсовремени детали за процесот на ToR.

Олеснувањето на ToR им овозможува на поединците да ги носат своите лични предмети, покуќнина и автомобили во ОК без прекумерни царински давачки или даноци. Мора да се исполнат критериумите за подобност, вклучително и докажување престој надвор од ОК за одреден период и докажување претходна сопственост и употреба на стоката.

За да се започне процесот на ToR, обично е неопходно да се пополнат соодветните формулари, да се достави придружна документација и да се придржуваат до упатствата дадени од царинскиот орган на ОК. За најсовремени информации за аплицирање за олеснување на ToR кога се преселувате во Обединетото Кралство, се препорачува да ја посетите официјалната веб-страница на Нејзиното Височество за приходи и царина (HMRC) или директно да ги контактирате.

Добие понуда
Добие понуда